Welcome visitor you can log in or create an account

Prawa i Obowiązki Pacjenta

Pacjenci udający się na wizytę lekarską powinni posiadać przy sobie aktualny dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL. Więcej informacji na stronie NFZ.

Karta Praw Pacjenta do pobrania ze strony NFZ.